«Тыдзень літаратуры краін Паýночнай Еýропы»

«Тыдзень літаратуры краін Паýночнай Еýропы»

Навучэнцы і выкладчыкі калежда (каля 250 чалавек) у трэці раз сталі ýдзельнікамі маштабнага міжнароднага праекта «Тыдзень літаратуры краін Паýночнай Еýропы», які праводзіýся з 11 па 17 лістапада на тэму «Нардычнае баляванне». Мэта праекта – папулярызацыя чытання на роднай мове.
12 і 14 лістапада адбылося чытанне на беларускай і рускай мовах урыýкаý з раманаý Ю. Гордэра «Сафіін свет», К. Бліксэн «Баляванне Бабет»; навучэнцы груп Э 165, П157 падрыхтавалі інсцэніроýку часткі кнігі А. Ліндгрэн «Піпі Доýгая панчоха». Чытанне суправаджалася дэманстрацыяй фрагментаý з кінафільмаý, відэапрэзентацыямі.